VARNOST KRANJ

Partnerji dobrim gospodarjem!
VARNOST KRANJ

Začetki družbe Varnost Kranj segajo globoko v obdobje pred letom 1994, še preden je bil sprejet Zakon o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja v Sloveniji. V tem obdobju je imela družba Varnost Kranj že izoblikovano profesionalno držo in poslanstvo o varovanju in organiziranju varovanega prevoza gotovine ter dragocenosti pri nas. Družba v takšni drži nadaljuje svoje poslanstvo in se s tem prišteva med varnostna podjetja z največjo tradicijo na Slovenskem tržišču.

Z namenom zagotavljanja dodanih vrednosti družba Varnost Kranj nastopa v Korporativno varnostnem konzorciju (KVK) kjer so zbrani različni strokovnjaki z varnostnih področij.

Področja in namen varovanja družbe Varnost Kranj lahko razdelimo v štiri kategorije:

Storitve varovanja
Najpogostejša oblika varovanja je fizično in tehnično varovanje objektov in premoženja z varnostniki in sistemi za tehnično varovanje. Varnostno osebje lahko poskrbi za ustrezno varnost ljudi na javnih prireditvah ali zasebno. S prirejenimi vozili opravljajo tudi varovane prevoze gotovine in dragocenosti. Storitve varovanja so:

 • fizično varovanje objektov in premoženja
 • intervencijsko varovanje objekta in premoženja
 • preprečevanje tatvin v trgovinah
 • obhodno varovanje objektov in premoženja
 • varovanje javnih zbiranj
 • varnostno nadzorni center (vnc)
 • varovan prevoz gotovine in vrednostnih pošiljk
 • varnostno receptorska služba

Tehnični sistemi
Področje sistemov tehničnega varovanja se iz dneva v dan tehnološko razvija. Z namenom zagotavljanja kakovosti strmimo k temu, da so varnostni sistemi preverjeni in v praksi preizkušeni. S tem zagotavljamo zadovoljstvo naših naročnikov in uporabnikov, ki se odločajo za nakup sistemov tehničnega varovanja. Tehnični sistemi zajemajo:

 • protivlomno varovanje
 • protipožarno varovanje
 • javljanje ropa, klic v sili
 • video nadzorno varovanje
 • elektronska kontrola pristopa
 • registracija delovnega časa
 • detekcija iskre detekcija plina
 • hotelski sistemi

Mehansko varovanje
Že od nekdaj poznana varnostna zaščita je mehanska zaščita objektov in premoženja. Tudi v sedanjem času kvalitetna mehanska zaščita ustrezno zagotavlja in dopolnjuje varnost objekta in premoženja. Mnogokrat jo uporabimo za dodatno zaščito objektov, ki so že varovani s sistemi tehničnega varovanja. Mehansko varovanje zajema:

 • varnostna vrata
 • vratna in okenska varovala
 • varnostne ograje
 • zapornice
 • cilindrični vložki
 • sefi in trezorji

Dodatne storitve
Zajemajo detektivske dejavnosti (zbiranje, obdelava, posredovanje podatkov in informacij ter svetovanje na področju preprečevanja kaznivih ravnanj), čiščenje poslovnih prostorov in usposabljanje oseb za samoobrambo v posebnih okoliščinah.

Imate vprašanje za nas?

Varnost Kranj kontakt:

Savska loka 20, 4000 Kranj, Slovenija
T: +386 31 364 207
E: info@varnost-kranj.si