JANKO TRIVUNOVIĆ

Detektivske storitve.

DETEKTIV TRIVUNOVIĆ

Detektivska dejavnost je zbiranje, obdelava, posredovanje podatkov in informacij ter svetovanje na področju preprečevanja kaznivih ravnanj, ki ga za naročnikove potrebe opravlja po Zakonu o detektivski dejavnosti – 1 (UL RS št. 17/2011) privatni detektiv, ki ima izdano licenco in izpolnjuje ostale zakonske pogoje.

Detektivske storitve:

  • Svetovanje na področju preprečevanja škodljivih ravnanj,
  • Kontrola in nadzor delavcev (kontrola in nadzor bolniških staležev, dela pod vplivom alkohola in drog, delovnega časa in drugih disciplinskih kršitvah),
  • Osebno vročanje dokumentov (vabila na zagovor, odpoved pogodbe o zaposlitvi, druga dokumentacija),
  • Ugotavljanje kršitev konkurenčne prepovedi in konkurenčne klavzule,
  • Dokazno gradivo, ki je potrebno za sodne in druge upravne postopke,ž
  • Poligrafska testiranje.

Kontakt: https://detektiv-trivunovic.si/

Imate vprašanje za nas?

Detektiv Janko Trivunović kontakt:

Kolodvorska ulica 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 40 866 041
E: janko.trivunovic@amis.net