VARNOST

NA PRVEM MESTU

Namen KVK

Pojem korporativna varnost v najširšem pomenu besede je dejavnost, ki identificira in izvaja vse potrebne sistemske ukrepe za obvladovanje varnostnih tveganj v posameznem podjetju. Kot taka predstavlja eno od osnovnih funkcij za delovanje podjetja in se za njegovo učinkovito delovanje nujno izvaja v tesnem sodelovanju z vsemi ključnimi funkcijami v podjetju.

ZDRUŽEVANJE

Združevanje poslovnih subjektov, ki na trgu aktivno ponujajo in izvajajo storitve za obvladovanje različnih varnostnih tveganj.

SEZNANJANJE

Seznanjanje aktualnih in potencialnih naročnikov o prednostih zagotavljanja korporativne varnosti.

OCENJEVANJE

Ocenjevanje kakovosti storitev članov združenja in morebitno izboljšanje kakovosti storitev pri obvladovanju nevarnosti in tveganj, zmanjševanju škod in izgub ter ustvarjanju ugleda družbe.

DEJAVNOSTI KVK

  • Predstavitev članov in njihovih storitev aktualnim in potencialnim naročnikom,
  • zastopanje, usmerjanje in koordiniranje dela ter poslovanja konzorcija,
  • proučevanje trga na področju varnostnih storitev,
  • spremljanje in analiza partnerjev konzorcija, svetovanje in strokovna pomoč,
  • skupaj s člani konzorcija oblikuje politiko vodenja in delovanja,
  • zagotavljanje materialnih in delovnih pogojev za nemoteno delovanje konzorcija,
  • spremljanje, nadzor in podpora pri zagotavljanju pomembnih informacijskih virov,
  • spremljava in analiza potreb konzorcijskih partnerjev,
  • opravljanje izobraževalnih, tehničnih, pravnih in drugih storitev za člane konzorcija,
  • redna in dosledna organiziranja strokovnih srečanj članov konzorcija.

Storitve KVK

Pobudniki KVK smo strokovnjaki na svojih področjih. Odgovorno ocenjujemo, da se podjetja v slovenskem prostoru premalo zavedajo pomena zagotavljanja korporativne varnosti. Z ustanovitvijo konzorcija stopamo predvsem na pot ozaveščanja o pomembnosti in prednostih zagotavljanja korporativne varnosti. Hkrati naše poslanstvo temelji na nudenju strokovnih rešitev za obvladovanje varnostnih tveganj. S pomočjo naših članov dostopamo do izjemne baze znanja, ki rojeva rešitve na naročnikove potrebe. Korporativno varnostni konzorcij je samostojno združenje poslovnih subjektov, ki na trgu aktivno ponujajo in izvajajo različne storitve za obvladovanje različnih varnostnih tveganj podjetij.

Protivlomna vrata od podjetja Vovko

Mehanska in elektronska zaščita

Skrbimo za varnost vašega imetja, tako z vgradnjo protivlomnih vrat kot tudi z ostalo varnostno opremo (cilindrični vložki, ključavnice, kljuke, sefi, sistemi za elektronsko kontrolo pristopa, ter drugo stavbno okovje). Ponujamo vam najbolj kakovostne rešitve na področju zagotavljanja varnosti poslovnih prostorov in doma. 

Mehanska in elektronska zaščita

Skrbimo za varnost vašega imetja, tako z vgradnjo protivlomnih vrat kot tudi z ostalo varnostno opremo (cilindrični vložki, ključavnice, kljuke, sefi, sistemi za elektronsko kontrolo pristopa, ter drugo stavbno okovje). Ponujamo vam najbolj kakovostne rešitve na področju zagotavljanja varnosti poslovnih prostorov in doma. 

Protivlomna vrata od podjetja Vovko

Antivirusna zaščita oz. Informacijska varnost

Našega življenja si brez sodobnih informacijskih tehnologij ne moremo več predstavljati. Žal pa nove tehnologije prinašajo tudi spletni kriminal, ki ima lahko katastrofalne posledice za podjetje. V izogib temu, zagotavljamo kvalitetno programsko zaščito, ki zmanjša možnost zlorabe podatkov in naprav v vašem omrežju.

Antivirusna zaščita oz. Informacijska varnost

Antivirusna zaščita oz. Informacijska varnost

Našega življenja si brez sodobnih informacijskih tehnologij ne moremo več predstavljati. Žal pa nove tehnologije prinašajo tudi spletni kriminal, ki ima lahko katastrofalne posledice za podjetje. V izogib temu, zagotavljamo kvalitetno programsko zaščito, ki zmanjša možnost zlorabe podatkov in naprav v vašem omrežju.

Antivirusna zaščita oz. Informacijska varnost
Varnost Kranj, varovanje

Zasebno varovanje

Izvajamo varovanje ljudi in premoženja na varovanem območju, določenem objektu ali prostoru z varnostnim osebjem ter protivlomnimi, protipožarnimi in videonadzornimi sistemi tehničnega varovanja.

Zasebno varovanje

Izvajamo varovanje ljudi in premoženja na varovanem območju, določenem objektu ali prostoru z varnostnim osebjem ter protivlomnimi, protipožarnimi in videonadzornimi sistemi tehničnega varovanja.

Varnost Kranj, varovanje

Detektiv

Detektivsko dejavnost izvajamo od leta 2001. Specializirani smo za preiskovanje zavarovalniških goljufij in prevar ter vročanje sodnih in drugih pošiljk.

Ilustracija vlomilca

Detektiv

Detektivsko dejavnost izvajamo od leta 2001. Specializirani smo za preiskovanje zavarovalniških goljufij in prevar ter vročanje sodnih in drugih pošiljk.

Ilustracija vlomilca
Čiščenje oken

Čiščenje poslovnih prostorov

Vzdržujemo red in čistočo v pisarnah, proizvodnih in vseh ostalih poslovnih prostorih ter okolici varovanih objektov. Čiščenje prilagodimo terminom in zahtevam, ki najbolj odgovarjajo procesu dela naših naročnikov.

Čiščenje poslovnih prostorov

Vzdržujemo red in čistočo v pisarnah, proizvodnih in vseh ostalih poslovnih prostorih ter okolici varovanih objektov. Čiščenje prilagodimo terminom in zahtevam, ki najbolj odgovarjajo procesu dela naših naročnikov.

Čiščenje oken

Začnimo nekaj izjemnega…

Imate vprašanje za konzorcij? Pišite nam z vašim vprašanjem ali zanimanjem.

Kidričeva cesta 75,
4220 Škofja Loka, Slovenija
T: 04/51-34-237
E: info@kvk.si