DETEKTIV TOMIČ

Detektivske storitve.
DETEKTIV TOMIČ

Detektivska dejavnost je zbiranje, obdelava, posredovanje podatkov in informacij ter svetovanje na področju preprečevanja kaznivih ravnanj, ki ga za naročnikove potrebe opravlja po Zakonu o detektivski dejavnosti – 1 (UL RS št. 17/2011) privatni detektiv, ki ima izdano licenco in izpolnjuje ostale zakonske pogoje.

Zbiramo lahko informacije o:

 • osebah, ki so pogrešane ali skrite in o povzročiteljih premoženjskih in nepremoženjskih škod
 • anonimnih pisanjih: o piscih in odpošiljateljih anonimnih pisanj
 • dolžnikih in njihovem premoženju
 • predmetih, ki so pogrešani ali izgubljeni
 • dokaznem gradivu in dejstvih, potrebnih za zavarovanje ali dokazovanje pravic in upravičenj stranke pred sodišči, drugimi pravosodnimi organi in drugimi organi oziroma organizacijami, ki v postopkih odločajo o teh pravicah
 • spoštovanju konkurenčne prepovedi in konkurenčne klavzule
 • uspešnosti in poslovnosti poslovnih subjektov
 • kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na zasebno tožbo ter o njihovih storilcih
 • zlorabah pravice do zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, zlorabah uveljavljanja pravic do povračila stroškov prevoza na delo in z dela, dela pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog ter o drugih disciplinskih kršitvah in kršilcih

V podjetju ponujamo storitve za gospodarske subjekte:

 • bolniška odsotnost – kontrola bolniške
 • kontrola potnih stroškov
 • ugotavljanje spoštovanja konkurenčne klavzule in konkurenčne prepovesi
 • zbiranje informacij o dolžnikih in njihovem premoženju
 • preizkus alkoholiziranosti – alkotest
 • notranje kontrole
 • vročanje pisemskih in drugih pošiljk
 • varnostno svetovanje

Ponujamo tudi zasebne detektivske storitve za fizične osebe:

 • zbiranje informacij o dolžnikih in njihovem premoženju
 • zbiranje informacij v različnih oblikah sporov
 • vročanje pisemskih in drugih pošiljk

Pod detektivske storitve spada še:

 • vročanje pisemske in druge pošiljke naslovnikom. Kadar vročanje pošiljk urejajo posebni predpisi, mora detektiv izpolnjevati pogoje v skladu s temi predpisi
 • svetovanje fizičnim in pravnim osebam na področju preprečevanja kaznivih dejanj
 • načrtovanje in izvajanje zaščite poslovnih skrivnosti, informacijskih sistemov, ekonomskih in osebnih podatkov in informacij
 • opravljanje upravičenja, ki so mu podeljena z drugimi zakoni

Imate vprašanje za nas?

Detektiv Igor Tomič kontakt:

Kidričeva cesta 75, 4220 Škofja Loka, Slovenija
T: +386 31 614 469
E: info@detektivtomic.si